Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.aptekavega.com

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.aptekavega.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Страницата в интернет www.aptekavega.com е интернет аптека по смисъла на „Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ и се изготвя и поддържа от Венеция – 777 ЕООД, наричано в тези условия за краткост Аптеката. Венеция – 777 ЕООД, с ЕИК 160064535  е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Аптеката притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 228, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеката на дружеството. Аптеката е регистрирана по ЗДДС и работи в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия, Закона за медицинските изделия,  Закона за здравето, Закона за храните, Наредба № 47/2004 за изискванията към хранителните добавки и другите нормативни актове, уреждащи предлагането на продуктите, описани в този сайт.
За контакти с аптеката:

КОНТАКТ

Права и отговорности на страните

Продуктите в Аптеката са ограничени само до посочените условия. Венеция – 777 ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.aptekavega.com

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от АПТЕКАТА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. АПТЕКАТА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки

АПТЕКАТА има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, АПТЕКАТА има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, АПТЕКАТА се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Венеция – 777 ЕООД, ЕИК: 160064535, управител: Величка Андонова

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. Пловдив, ул. Славянска 93, телефон на потребителя – 0879839658, www.aptekavega.com e-mail: apteka_vega@abv.bg

4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Съединение, Търговски Комплекс „Братя Мирчеви“, Аптека Вега

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

6. Онлайн Аптеката не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

7. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която Аптеката се задължава да достави стоките или да извърши услугите
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”.

8. Отказ от поръчката
Вие имате право да се откажете от поръчката от момента, в който тя е приета съгласно настоящите общи условия до момента на предаване на поръчаната от вас стока на съответната куриерска фирма. Обичайният срок за предаване на стоката за превоз е един ден от приемането на поръчката. Тъй като плащането се осъществява чрез наложен платеж – при отказ от поръчката, вие няма да бъдете таксувани с никакви допълнителни такси.

9. Връщане на стока

Вие имате право да върнете дадена стока, ако тя не е лекарство, медицинско изделие или стока, която отговаря на изискванията, описани в чл.57 от ЗЗП, в рамките на 14 дни след получаването й. Когато сте поръчали лекарство, медицинско изделие или стока, която отговаря на изискванията, описани в чл.57 от ЗЗП, то вие имате право да се откажете от поръчката, преди да сте я получили.

При желание за връщане на получена стока, то тя трябва да е:

  • неизползвана;
  • с ненарушен външен вид и опаковка.

Не сте длъжни да упоменавате причината за вашето желание за връщане на продукта. Разходите по връщане на продукта са за ВАША сметка, като ние ще възстановим единствено разходите ви за стоката и за нейната доставка. За отказ от поръчка или за връщане на стока, трябва да изпратите вашето желание на посочената от нас електронна поща в секцията за контакти.

 

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0879839658.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Аптеката си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на Аптеката: www.aptekavega.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Списък на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание.

Share This: